BETA
Online půjčka bez problémů

Požádejte si o naši online půjčku ještě dnes a bez poplatků předem. Naše půjčka je rychlá

Požádat

Půjčka od nás, online půjčka od nás, rychlá půjčka

Vlastníte auto, ale nejste s ním spokojený? Chcete nové, ale současná výplata Vám nedovoluje naspořit potřebnou částku? Hledáte na internetu půjčku, která by vyhovovala Vaší konkrétní situaci, aby i s tím vyřešila současné dlužné částky, které musíte splatit?

Rychlá nebankovní půjčka bez poplatků

Nabízíme Vám řešení, jsme společnost, která klade důraz na jednání se svými klienty. U nás nenajdete uspěchané a často nepřesné sjednání půjček, kdy přesně nevíte, komu jste se upsali. Působíme na trhu s půjčkami několik řad let, díky získaným kontaktům Vám nabídneme, co nejvýhodnější řešení a nabízíme půjčku bez registru.

Ptáte se tedy, jak velkou půjčku Vám můžeme dopřát? Může se jednat o půjčku od 100.000,- Kč do 50.000.000,- Kč s podmínkou, že je nutné ji zajistit nemovitostí. Tato nemovitost může být i ve vlastnictví třetí osoby, kdy např. Váš přítel nám bude ručit jeho nemovitostí. Jakým typem nemovitosti lze tedy ručit? U nás můžete ručit vším, co je zapsané v katastru nemovitostí, tudíž rodinným domem, bytem, ornou půdou nebo pozemkem. Zajistit Vaši půjčku může i třetí osoba svou nemovitostí. Výše půjčky se bude odvíjet od hodnoty nemovitosti, kterou budete ručit. Můžeme Vám půjčit až 80% z ceny zajištěné nemovitosti. Prakticky to znamená, že dostane půjčku 800.000,- Kč, pokud nemovitost má hodnotu 1.000.000,- Kč.

Rychlá nebankovní půjčka na vyplacení exekuce

Jestliže se vyskytnou nějaké právní vady nebo exekuce k Vaší nemovitosti, tak vše buď řádně opravíme, nebo to budeme akceptovat. Spěcháte, abyste našli půjčku brzy na Vašem účtu, tak Vám ji poskytneme již do 3 dnů od podání Vaší žádosti. Ptáte se, zda je tato možnost zdarma? Ano je zdarma a stejně tomu tak je i u situace, kdy se Vám námi nabízená půjčka nelíbí. Všechny námi sjednané půjčku řešíme s důkladnou domluvou s Vámi a s každým klientem podle jeho představ.

Ptáte se, jestli je možnost půjčku splatit dříve než v dohodnutém termínu? Ano tato možnost je u nás proveditelná, pokud si našetříte a rozhodnete se předčasně splatit půjčku, tak tím uspoříte budoucí úroky.

Nacházíte-li se ještě k tomu v dluzích, tak budeme jednat s exekutorským orgánem o výši dluhu, kdy se budeme snažit o maximálním snížení dlužné částky. Stejně tak v případě nevýhodných půjček, kdy řešení potáhneme s jejími věřiteli, případně vymáhací agenturou. V této situaci se nám daří domluvit lepší podmínky pro vyplacení dlužných částek a v nejhorším případě za Vás podáme žalobu na danou společnost, kdy budeme konat ve Váš prospěch.

Online půjčka na vyplacení exekucí a nevýhodných půjček

Pokud dlužíte u více společností, tak Vám nabídneme tzv. konsolidaci (sjednocení půjček do jedné), kdy se dostaneme na pouhý zlomek splátky před konsolidací. Bylo by nutné nemovitost prodat, abychom Vám mohli poskytnout půjčku, tak se stane za bezkonkurenčních podmínek, kdy půjčku splatíte prodejem nemovitosti a v této situaci Vás necháme bydlet zde ve formě nájmu.

V situaci, kdy nestíháte splácet měsíční splátky, Vám nabídneme možnost splácet po určité období jen určitou část splátky. To znamená, že můžete splácet pouze 1/2 splátky po dobu 2 let. Preferujeme domluvu s Vámi před vymáháním peněz a tím i zbytečnému navyšování dlužné částky.

Zkrátka se svými klienty zacházíme ohleduplně a snažíme se jim najít příjemnou cestu skrz jejich problémy. Díky nám získáte půjčku s podmínkami, o kterých se Vám jen snilo, neboť sjednáváme půjčky podle představ našich klientů.

Online žádost o půjčku

X
Zpracování osobních údajů

Kdo je správcem vašich osobních údajů a jaké údaje bude zpracovávat?

1. Udělujete souhlas správci osobních údajů - společnosti Easy Money Services s.r.o., sídlem Elišky Krásnohorské 1094/14, 415 01 Teplice, IČ: 034 98 085, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 42574 a berete na vědomí, že další správce vašich osobních údajů - Ing. Lubomír Klosík, místem podnikání V Zátiší 810/1, Ostrava – Mariánské Hory a Hulváky, IČ: 729 89 980, držitel oprávnění ke zprostředkování spotřebitelského úvěru, (dále jen „správci“, „my“), budou zpracovávat ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)(dále jen „Nařízení“), v rámci formuláře na www.onlinepujckaodnas.mywebpage.cz vaše následující osobní údaje: - jméno, příjmení;- telefonní číslo;- adresu trvalého pobytu;- emailovou adresu;- rodné číslo;- druh příjmů;- výši příjmu;- výši zápůjčky;- exekuce ano/ne;- další informace související pro posouzení žádosti o úvěr.
Co se bude s vašimi osobními údaji dít?2. Pokud budeme potřebovat nějaké údaje upřesnit, můžeme využít vaše kontaktní údaje a kontaktovat vás s případnou žádostí o upřesnění vašich osobních údajů.3. Vaše údaje budou po propočítání výše úvěru, které je prováděno Ing. Lubomírem Klosíkem manuálně na základě výše příjmů, hodnoty ručení, případných exekucí (nejedná se tedy o automatizované individuální rozhodování dle čl. 22 Nařízení) a vypracování žádosti o poskytnutí úvěru předány poskytovatelům úvěrů, s čímž také udělujete svůj souhlas.  4. Poskytovatelé úvěrů se stanou samostatnými správci vašich osobních údajů. Na základě jejich pověření vás poté můžeme dále kontaktovat a umožnit vám uzavření smluvního vztahu s poskytovatelem úvěru. 5. Vaše osobní údaje a případně smlouvy, které zprostředkujeme, budeme uchovávat po dobu 10 let, a to z následujících důvodů:- v rámci plnění smlouvy o zprostředkování spotřebitelského úvěru, kterou s Ing. Lubomírem Klosíkem uzavřete, podle čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení bude zpracovávat vaše osobní údaje nezbytné pro umožnění sjednání spotřebitelského úvěru s poskytovatelem úvěru - bez poskytnutí těchto údajů není možné úvěr sjednat;- splnění našich právních povinností, pokud nám nějaká taková povinnost vznikne, což nám přikazuje čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení;- budoucího případného uplatnění a obrany práv a povinností smluvních stran, což umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení – oprávněný zájem správců;- v ostatních případech (například uchování údajů Easy Money Services s.r.o., předání poskytovatelům úvěru) jsou vaše osobní údaje zpracovány na základě vašeho souhlasu - takové zpracování umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení. 6. Souhlas se zpracováním můžete vzít kdykoliv jakýmkoliv způsobem zpět, stačí nám napsat na email na adresu info@easy-money-services.cz. Vaše osobní údaje odstraníme, ledaže by takové odstranění bylo v rozporu se zákonem nebo našimi oprávněnými zájmy.7. Osobní údaje zpracováváme my, jakožto správci vašich osobních údajů, ke zpracování můžeme využívat také následující zpracovatele nebo třetí strany:- poskytovatele účetních služeb;- poskytovatele webhostingu, Wallis Europe s.r.o.;- Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době nepoužíváme.
Jaká máte práva?8. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte následující práva:- vzít souhlas kdykoliv jakkoliv zpět,- vznést námitku proti zpracování na základě oprávněného zájmu na adresu info@easy-money-services.cz, nebo Easy money services s.r.o., El. Krásnohorské 1094/14, Teplice 415 01, - požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,- vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,- požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, výmaz provedeme, pokud to nebude v rozporu s platnými právními předpisy nebo našimi oprávněnými zájmy,- na přenositelnost údajů, pokud se jedná o automatizované zpracování z důvodu plnění smlouvy nebo souhlasu,- na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s Nařízením,- podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.Další informace o správcích + kontakt na správce* Vaše osobní údaje nebudou předávány do třetích zemí mimo EU.* Správci nemají osobu tzv. pověřence.* Správci se dohodli, že je můžete kdykoliv kontaktovat na jednotné e-mailové adrese info@easy-money-services.cz. 

X
souhlas se zpracováním osobních údajů - rozesílání e-mailů - GDPR

Souhlas se zpracováním osobních údajů pro zasílání obchodních sdělení a novinek z oblasti finančních služeb.
Děkujeme za Váš zájem o zasílání novinek a obchodních sdělení týkajících se finančních služeb! Abychom Vám je ale mohli zasílat, potřebujeme k tomu Váš souhlas.
Osobní údaje zpracováváme v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)(dále jen „Nařízení“).

Kdo Vám bude psát?
My, jakožto společnost Easy Money Services s.r.o., sídlem Elišky Krásnohorské 1094/14, 415 01 Teplice, IČ: 034 98 085, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 42574 (dále jen „my“).

Co Vám budeme psát a proč?
Posílat Vám budeme zajímavosti a nabídky na finanční služby, které poskytujeme my nebo naši partneři, poskytovatelé finančních služeb. Zasílat Vám je budeme však jenom my, pokud by Vám chtěl poskytovatel finančních služeb zaslat svou nabídku sám, je na něm, aby si Váš souhlas získal.
Abychom Vám je mohli posílat, potřebujeme k tomu Vaši e-mailovou adresu, kterou nám tímto sdělujete a zároveň tím souhlasíte, že ji budeme používat podle těchto pravidel.
E-mailovou adresu si uložíme na 3 roky.

Co když už si nebudete přát zasílat obchodní sdělení?
Na to máte plné právo. Zasílání obchodních sdělení můžete kdykoliv zrušit, a to zasláním e-mailu na info@easy-money-services.cz nebo proklikem na odkaz v e-mailech, které Vám zasíláme. Krom toho, že Vám přestaneme psát, tak Vaši e-mailovou adresu také smažeme z naší databáze.

Kdo nám s tím vším může pomáhat?
Jelikož máme každý jen dvě ruce, potřebujeme občas i my pomocnou ruku, aby k Vám naše zprávy doletěly. Tuhle pomoc nám zajišťují tito lidé a společnosti:
* Naši účetní;
* Poskytovatel webhostingu a správce databáze, společnost Wallis Europe s.r.o.

A jaká máte práva?
Především nám kdykoliv dát zpětnou vazbu, když se vám nebude něco líbit, třeba jak často píšeme a podobně.
Krom toho máte ale ještě tato práva:
- požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
- vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
- požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů - pokud se nejedná o osobní údaje, které jsme povinni nebo oprávněni dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů,
- na přenositelnost údajů a právo požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
- podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů,
- na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením.

 

Created by Wallis Media

© 2016 - 2020 Wallis Europe s.r.o.